Utrogestan - příbalový leták

Informace pro použití, čtěte pozorně!

UTROGESTAN

(Progesteronum)

měkké tobolky

Držitel rozhodnutí o registraci

Laboratoires Besins International, 3, rue du Bourg l'Abbé F-75003 Paříž, Francie.

Výrobce

Besins Manufacturing Belgium S.A., Drogenbos, Belgie

Cyndea Pharma S.L., Olvega, Španělsko

Složení

Léčivá látka: Progesteronum 100 mg v 1 tobolce

Pomocné látky: Podzemnicový olej, sójový lecithin, želatina, glycerol, oxid titaničitý.

Indikační skupina

Hormon

Charakteristika

Utrogestan obsahuje přírodní progesteron (ženský pohlavní hormon, který se podílí na přípravě těhotenství a jeho udržení) shodný s progesteronem vylučovaným žen-skými vaječníky.

Indikace

Přípravek Utrogestan se používá u dospělých žen k léčení některých poruch men-struačního cyklu a onemocnění prsu.

Jsou to: menstruační poruchy vyvolané nedostatkem ženského pohlavního hormonu progesteronu, menstruační bolesti, potíže ve dnech před menstruací (premenstru-ační syndrom), děložní krvácení (např. následkem fibromu), menstruační poruchy v období před skončením přechodu (premenopauzální poruchy). Používá se také k hormonální náhradě v období po skončeném přechodu (jako do-plněk k léčbě estrogeny), k léčbě bolesti v prsu (mastodynie) a nezánětlivého onemocnění ženského prsu, jehož podstatou jsou změny v mléčné žláze způsobené hormonálními vlivy (benigní mastopatie). Utrogestan se rovněž předepisuje k podpoře časných fází těhotenství.

Kontraindikace

Přípravek Utrogestan se nesmí používat perorálně při těžkých onemocněních jater nebo nedávno proběhlé (nebo vyvíjející se) žloutence. Přípravek nesmí užívat děti a mladiství do puberty. Podávání přípravku v období kojení není doporučeno.

V případě pochybností je nezbytné, abyste se poradila se svým lékařem.

Nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků je dán do značné míry velikostí dávky a délkou podávání hormonu v menstruačním cyklu. Dávka i délka podávání jsou však individuální a ne-dají se vždy předem spolehlivě určit. Může se tak vyskytnout zejména zkrácení menstruačního cyklu nebo špinění, pocity ospalosti a závratě. Pocity ospalosti a zá-vratě jsou obvykle krátkodobé a nastupují 1-3 hodiny po požití přípravku. K jejich odstranění může lékař dávku snížit o 1 tobolku denně, aniž se sníží účinnost léčby. Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošet-řujícímu lékaři. V každém případě přesně dodržujte předpis vašeho lékaře.

Interakce

Účinky přípravku Utrogestan a účinky jiných současně užívaných léků se mohou na-vzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Utrogestan užívat nějaký volně prodej-ný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

U přípravku Utrogestan nejsou interakce dosud známy.

Dávkování a způsob použití:

Utrogestan lze užívat perorálně (vložit do úst a spolknout) nebo vaginálně (zavést do pochvy).

Doporučené dávkování při gynekologických poruchách je 2 až 3 tobolky denně ve dnech, které Vám určí Váš ošetřující lékař. Dávkování a délku léčby je však možno upravovat v závislosti na důvodu léčby a účinnosti, obzvláště je-li Utrogestan přede-psán k podpoře těhotenství.

Jestliže se přípravek užívá perorálně: spolkněte tobolku a zapijte sklenicí vody, v časovém odstupu 1 hodiny od jídla. Obvykle se doporučuje užít hlavní dávku pří-pravku před spaním.

Jestliže se přípravek užívá vaginálně: každou tobolku zaveďte hluboko do pochvy. V každém případě přesně dodržujte předpis vašeho lékaře.

Upozornění

Před zahájením léčení a pravidelně v jeho průběhu budou nutná lékařská vyšetření. Před zahájením léčení sdělte svému lékaři:

- zda jste těhotná nebo přejete-li si otěhotnět;

- zda kojíte;

- zda jste prodělala jaterní onemocnění, srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu nebo trpíte-li onemocněním cév (prodělala-li jste zánět žil nebo trombózu);

- zda máte nebo jste v minulosti měla vysoký krevní tlak nebo cukrovku.

Utrogestan se v těhotenství může používat pouze v průběhu prvního trimestru a aplikuje se pouze vaginálně.

Tento přípravek byl předepsán výhradně pro vaše osobní použití v přesně určené si-tuaci. Proto:

- jej nelze užívat za jiných okolností;

- není dovoleno opětovné použití bez vědomí lékaře;

- tento přípravek nesmíte doporučovat jiným osobám.

Tím, že Utrogestan může u některých pacientek vyvolat ospalost, může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodo-vání (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů a podobně.). Tuto činnost bys-te měla vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře! Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Balení

30 tobolek

Datum poslední revize textu

30.4.2013

 

 

 

 

Nenašli jste Váš léčivý přípravek? Dejte nám prosím vědět ZDE.

 

 

Upozornění: Informace zvěřejněné na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. O způsobu užívání léčivého přípravku se informujte u svého lékaře nebo lékárníka.

Aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz